CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thông báo lịch trực tiếp dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nhị Châu năm 2021
16/08/2021 12:00:00

- Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; - Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Ủy ban nhân dân phường Nhị Châu thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND, công chức chuyên môn của UBND phường như sau:

STT

(tháng)

Ngày trong tháng

Người tiếp

Chức vụ

Tháng 1

Ngày 08, 15, 22, 29

Nguyễn Hải Đăng

Ngô Thị Thùy Trang

Chủ tịch UBND phường

Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch

Tháng 2

Ngày 05, 19, 26

Nguyễn Hải Đăng

Ngô Thị Thùy Trang

Chủ tịch UBND phường

Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch

Tháng 3

Ngày 05, 12, 19, 26

Nguyễn Hải Đăng

Ngô Thị Thùy Trang

Chủ tịch UBND phường

Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch

Tháng 4

Ngày 02, 09, 16, 23

Nguyễn Hải Đăng

Ngô Thị Thùy Trang

Chủ tịch UBND phường

Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch

Tháng 5

Ngày 07, 14, 21, 28

Nguyễn Hải Đăng

Ngô Thị Thùy Trang

Chủ tịch UBND phường

Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch

Tháng 6

Ngày 04, 11, 18, 25

Nguyễn Hải Đăng

Ngô Thị Thùy Trang

Chủ tịch UBND phường

Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch

Tháng 7

Ngày 02, 09, 16,

23, 30

Nguyễn Hải Đăng

Ngô Thị Thùy Trang

Chủ tịch UBND phường

Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch

Tháng 8

Ngày 06, 13, 20, 27

Nguyễn Hải Đăng

Ngô Thị Thùy Trang

Chủ tịch UBND phường

Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch

Tháng 9

Ngày 03, 10, 17, 24

Nguyễn Hải Đăng

Ngô Thị Thùy Trang

- Chủ tịch UBND phường

- Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch

Tháng 10

Ngày 01, 08, 15,

22, 29

Nguyễn Hải Đăng

Ngô Thị Thùy Trang

- Chủ tịch UBND phường

- Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch

Tháng 11

Ngày 05, 12, 19, 26

Nguyễn Hải Đăng

Ngô Thị Thùy Trang

- Chủ tịch UBND phường

- Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch

Tháng 12

Ngày 03, 10, 17,

24, 31

Nguyễn Hải Đăng

Ngô Thị Thùy Trang

- Chủ tịch UBND phường

- Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 1 đã giải quyết:
73.9%
Số hồ sơ xử lý: 17
Trước & đúng hạn: 17
Trễ hạn: 0
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/01/2022 19:43:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG NHỊ CHÂU - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hải Đăng

Địa chỉ: UBND phường Nhị Châu - Số 68, Mai Ngô, Khu 3, p. Nhị Châu

Điện thoại: 0906436757

Email: Nguyenhaidanghd1968@gmail.com

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 1
Tất cả: 3,780