CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hội Nông dân phường Nhị Châu tổ chức tổng kết công tác hội năm 2021
24/12/2021 03:27:12

Hội Nông dân phường Nhị Châu tổ chức tổng kết công tác hội năm 2021

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 501
Trước & đúng hạn: 501
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:16/05/2022 21:12:52)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG NHỊ CHÂU - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hải Đăng

Địa chỉ: UBND phường Nhị Châu - Số 68, Mai Ngô, Khu 3, p. Nhị Châu

Điện thoại: 0906436757

Email: Nguyenhaidanghd1968@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0